Tatuerare:

  Läs noga igenom varje villkor och var säker på att du förstår innebörden av dem innan du skriver på.

  Innan jag tatuerar mig hos Levis Tattoo, har vi gjort följande överenskommelse:

  1. Jag har fått all nödvändig information angående riskerna med att tatueras. Jag förstår att dessa risker, kända och okända, kan leda till skador, infektioner, ärrbildning, svårigheter att upptäcka melanom och allergiska reaktioner mot tatueringspigment/färg, latex handskar och/eller tvål. Efter denna information om potentiella risker vill jag fortskrida mina planer på att tatuera mig och tar eget ansvar för eventuella risker som kan uppstå vid och efter tatueringstillfället.

  2. Ge ansvarsfrihet och mitt fulla samtycke/medgivande enligt lagens mening till både artisten och studion, för att jag, ej heller genom släkt eller ombud för min räkning, ska göra anspråk på skador som kan uppstå hos mig, under eller efter tatueringstillfället, oavsett om dessa uppstått genom slarv eller försummelse, antingen av artisten, studion eller annan orsak.

  3. Att studion och artisten har gett mig möjlighet att fråga och svarat på alla mina frågor, till min fulla belåtenhet.

  4. Att studion och artisten ha gett mig instruktioner och skötselråd, hur jag bäst tar hand om min tatuering och att jag har förstått och kommer att följa dem. Jag förstår att det är möjligt att tatueringen kan bli infekterad, särskilt om jag inte följer anvisningarna jag fått. Om några åtgärder krävs på/av tatuering på grund av eget slarv, är jag införstådd med att jag själv får stå för vidare kostnader.

  5. Att jag inte är påverkad av droger eller alkohol och har frivilligt gått med på att bli tatuerad av artisten utan olaga tvång eller hot.

  6. Att jag inte har nervryckningar, restless legs, diabetes, epilepsi, blödarsjuka, hjärtfel och inte heller att jag äter blodförtunnande mediciner, jag är inte smittad av några blodsjukdomar (som HIV/Hepatit) eller bär på MRSA eller liknande hudsjukdomar. Jag har inte heller några andra medicinska eller hudrelaterade sjukdomar, som kan komma att påverka tatueringen och läkningen. Jag har inte heller genomgått operation när det gäller organ eller benmärgstransplantation, eller om jag har, så har jag genomgått alla de föreskrifter som krävs av min doktor, för ett ingrepp som detta. Jag är inte gravid eller ammar. Jag har inte heller någon psykisk åkomma som skulle kunna påverka mitt omdöme när det gäller att tatuera mig. Jag meddelar min tatuerare om jag har lätt att svimma. Jag har inte någon infektion i kroppen

  7. Varken artisten eller studion är ansvarig för stavning eller betydelse av min tatuering, som jag valt själv och tagit med till dem alternativt jag valt hos dem i studion.

  8. Färg och design kan variera något när tatuering appliceras på grund av min egen hudton. Jag är också införstådd med att tatueringen kan blekna och skärpan försvagas, då den utsätts för väder och vind och andra faktorer, såsom egna pigmentet.

  9. En tatuering är en permanent förändring på mitt utseende och kan endast tas bort med laser eller kirurgiskt ingrepp, vilket kan bli missprydande och/eller dyrt. Oavsett kan huden aldrig återställas till exakt som den såg ut innan ingreppet.

  10. Jag ger min tillåtelse att publicera fotografier av min tatuering och även att de får kopieras och skickas vidare i olika former. ( Om inte måste du se till att påminna artisten och studion att inte ta några bilder av din tatuering. )

  11. Jag medger att jag har fått denna information till mig i tid och att jag har hunnit läsa igenom den och förstår innebörden, innan jag skrivit under. Jag är införstådd med att jag skriver på ett juridiskt bindande kontrakt som innebär att jag avstår mina möjligheter att ångra mig efteråt och på så sätt binda artisten och studion vid ansvar.

  Härmed medger jag att jag är jag är fyllda 18 år och myndig ( och har legitimerat mig med godkänt ID ) och att jag är vid mina sinnens fulla bruk att skriva under denna överenskommelse och är helt införstådda med min samstämmighet gällande betydelsen av detta dokument.

  Jag har läst denna överenskommelse, jag förstår vad den innebär och genom att skriva under, förbinder mig till innehållet i den.